Správné saunování

Správné saunováníPřed samotným vstupem do sauny by se měl každý návštěvník řádně osprchovat a především osušit, aby do samotného prostoru potní místnosti nevnikalo mnoho vlhkosti. Relativní vlhkost v potní místnosti by se měla pohybovat kolem 15% a průměrná teplota kolem 90°C. Tyto hodnoty jsou důležité především z důvodu dobré snesitelnosti prostředí uvnitř potní místnosti. Doba pobytu v sauně je velmi individuální a měla by se řídit především subjektivními pocity každého jedince. Pokud začínají člověka pálit boltce uší, špička nosu, lícní kosti, bradavky, konečky prstů, či se mu špatně dýchá, je nejvyšší čas odejít nebo se přemístit na nižší lavici. Teoreticky by měl člověk vydržet kolem 15-20 min. Teprve po této době se totiž teplota tělesného jádra zvýší asi o 1,5 – 2 °C a začíná docházet k ničení choroboplodných zárodků a virů. V podstatě si uměle vytvoříme zvýšenou teplotu.

Nejlepší poloha při saunování je pozice v leže, případně v sedě tak, abychom nohy měli na stejné lavici, na které sedíme, to znamená přibližně ve stejné výšce, jako sedíme. Klasický a často prováděný sed v podobné pozici jako bychom seděli na běžné židli, není příliš vhodný. Může docházet k velkému rozdílu teplot mezi chodidly a hlavou saunujícího se člověka. Tento rozdíl teploty dosahuje i několika desítek °C. Takovýto rozdíl teploty není pro lidský organismus přirozený a dochází k velkému namáhání termoregulačních mechanismů. U některých jedinců se proto může tato nedostatečnost projevit závratěmi nebo bolestmi hlavy.

Dobré je také provádět během pobytu automasáž nebo minimálně drhnutí povrchu těla různými, k tomu účelu uzpůsobenými pomůckami (kartáče, houby, větvičky, byliny apod.). Tato činnost pomáhá otevírat kožní póry a vyplavovat nečistoty z kůže a podkoží. Zároveň urychluje pocení a tím i zlepšení termoregulace. Je samozřejmé, že z důvodu hygieny vždy sedíme na prostěradle, popř. ručníku! NIKDY nesedíme na samotné dřevěné lavici!

Po saunování se jdeme ochladit do ochlazovací sprchy. Zde můžeme setrvat tak dlouho, dokud nám nezačne být chladno.

Teprve, kdy nám opět začne být chladno, vystoupíme z ochlazovací sprchy a přejdeme do odpočívárny, kde se zabalíme do prostěradla nebo deky a v klidu, nebo příjemném hovoru nad sklenicí pití (nejlépe vody – pozor na alkohol) posečkáme, až pominou veškeré průvodní jevy, jako např. pocit chladu, pocení, mírné závratě apod. Organismus se postupně vrací do běžného provozního režimu. Tato fáze může trvat 10 – 20 minut. Teprve potom celý postup opakujeme. Opakovat celý proces stačí 2x až 3x, celková doba trvání je přibližně 1,5 – 2 hodiny. Pokud se celý proces saunování provádí odborně a s citem je výsledkem příjemný pocit uvolnění a lehké únavy.

 

Blahodárné účinky saunování

 • Zlepšuje prokrvení tkání
 • Zvyšuje vylučování katabolických látek (odpadních látek) z organizmu
 • Zlepšuje termoregulační mechanismy
 • Pomáhá ničit choroboplodné bakterie a viry a tím zvyšuje odolnost např. proti nachlazení a virózám
 • Zklidňuje činnost srdce
 • Prohlubuje a uvolňuje dýchání
 • Uklidňuje a tlumí rozrušení, tísnivé pocity, nervozitu, nespavost …

 

Kdy je saunování vhodné

 • Před večeří nebo ještě lépe asi dvě hodiny po večeři před spaním
 • Pokud se provádí před obědem nebo během dne, měli by být po saunování asi 2-3 hod na spánek nebo pasivní odpočinek
 • Jako předehřátí před masáží
 • Prevence viróz a nemocí z nachlazení
 • Po domluvě s lékařem u přetrénovaných nebo přepracovaných osob

 

Kdy je saunování nevhodné nebo zakázané

 • Po nadměrné vyčerpávající tělesné nebo duševní námaze
 • Po vydatném jídle nebo na lačno
 • U sportovců kde dochází ke vzájemným kontaktům (např. box, karate, judo, ale i fotbal po větším kontaktu apod.) saunovat až 24 hodin po zápase
 • Při virózách nebo zánětlivých onemocněních
 • U žen v období menstruace nebo těhotných
 • Neprovádět pomocí saunování přílišné ovlivňování tělesné hmotnosti. Na spalování tuků nemá saunování velký vliv. Dochází pouze k vypocení tekutin.


Přijďte se ohřát do naší nové sauny.

Sauna